کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب وابسته

کتاب وابسته

اثر بیرگیت فاندربکه از انتشارات هنوز


 کتاب بعد از هفت قدم بلند

کتاب بعد از هفت قدم بلند

اثر راضیه مهدی زاده از انتشارات هیلا


 کتاب بچه های مدرسه

کتاب بچه های مدرسه

اثر عبدالرضا دادیار از انتشارات ورجاوند


 کتاب ماگدولین

کتاب ماگدولین

اثر آلفونس کار از انتشارات اکباتان


 کتاب کتاب مادرم

کتاب کتاب مادرم

اثر آلبر کوئن از انتشارات ماهی


 کتاب تسلیم شدن

کتاب تسلیم شدن

اثر رای لوریگا از انتشارات خزه


 کتاب تسلای خاطر

کتاب تسلای خاطر

اثر آنا گاوالدا از انتشارات نشر گویا


 کتاب سرگذشت آدل.ه.

کتاب سرگذشت آدل.ه.

اثر فرانسوآ تروفو از انتشارات شهید ثالث


 کتاب سخت شیرین

کتاب سخت شیرین

اثر مجموعه ی نویسندگان-زهرا کاردانی از انتشارات سوره مهر


 کتاب کودک ابدی

کتاب کودک ابدی

اثر فیلیپ فورست از انتشارات ققنوس