کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب 	قلبی بس خشمگین و شکسته

کتاب قلبی بس خشمگین و شکسته

اثر بریجید کمرر از انتشارات آذرباد


 کتاب گوژپشت نتردام

کتاب گوژپشت نتردام

اثر ویکتور هوگو-دیانا مک فادن از انتشارات شهر قلم


 کتاب آنی شرلی در گرین گیبلز

کتاب آنی شرلی در گرین گیبلز

اثر ال ام مونتگمری-ماریا مارزدن از انتشارات قدیانی


 کتاب بینوایان

کتاب بینوایان

اثر ویکتور هوگو از انتشارات سایه گستر


 کتاب Anna Karenina 2

کتاب Anna Karenina 2

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Anna Karenina 1

کتاب Anna Karenina 1

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Me Before You

کتاب Me Before You

اثر جوجو مویز از انتشارات معیار علم


 کتاب Lust for Life

کتاب Lust for Life

اثر ایروینگ استون از انتشارات معیار علم


 کتاب One Plus One

کتاب One Plus One

اثر جوجو مویز از انتشارات معیار علم


 کتاب Hippie

کتاب Hippie

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم