کتاب چنبره افعی ها

اثر فرانسوا موریاک از انتشارات لوح فکر - مترجم: جواد صدر-داستان درام

نزد من مرگ چون دزد نخواهد آمد. سال‌هاست که او در کمین من است، صدایش را می‌شنوم و تنفسش را می‌شنوم او را حس می‌کنم. مرگ خیلی حوصله دارد به خصوص برای من که تحریکش نمی‌کنم و به انتظارش هستم. من زندگیم را در لباس راحتی و در همان صندلی راحتی که مادرم به انتظار مرگ نشست تمام می‌کنم. من هم مثل او نزدیک یک میز پر از دوا نشسته‌ام. ریشم نتراشیده، بدبو و اسیر عادات زشتی هستم.


خرید کتاب چنبره افعی ها
جستجوی کتاب چنبره افعی ها در گودریدز

معرفی کتاب چنبره افعی ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چنبره افعی ها


 کتاب پین بال، 1973
 کتاب زمان کاغذی
 کتاب خانه خیابان مانگو
 کتاب رنگین کمان
 کتاب وزن رازها
 کتاب اداره پست