منوچهر محتشم که در سال‌های جنگ جهانی دوم و حمله‌ی متفقین در رشت زندگی می کرده. توده‌ای بوده و بعد از کودتای سال 32 مجبور به مهاجرت به آلمان می‌شود. چند سال بعد از او می‌خواهند که به ایران برگردد و او نمی‌خواهد…

… رفت کاغذی آورد که بالایش نوشته بود گواهی انجام خدمت وظیفه. گرفتم. تا کردم و جیبم گذاشتم. پوط نفت را برداشتم و گفتم برمی‌گردم. کبریت را هم برداشتم. پاپی‌ام نشدند. تا کوچه بلورچیان دویدم. جنازه هنوز جلوی در بود. رویش نفت ریختم. کاغذ پایان خدمتم را توی جیب مرده گذاشتم و آتش‌شان زدم. کلون زنانه را زدم و فرار کردم.


خرید کتاب قربانی باد موافق
جستجوی کتاب قربانی باد موافق در گودریدز

معرفی کتاب قربانی باد موافق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قربانی باد موافق


 کتاب برای یک روز بیشتر
 کتاب دزد و داستان های دیگر
 کتاب بچه ها در جشن تولد
 کتاب شوهر دلخواه
 کتاب زمان زود پیر می شود
 کتاب زیستن