کتاب شاهکار

اثر امیل زولا از انتشارات نگاه - مترجم: علی اکبر معصوم بیگی-داستان درام

شاهکار در میان سلسله رمان‌هاى “روگون ماکار” تنها داستانى است که تا حدودى رنگ و بوى سرگذشت‌نامه‌ى شخصى دارد. در این کتاب بسیارى از دوستان زولا مثلا بایل، والابرگ، الکسیس، سولارى، بابا تانگى، (خود زولا در قالب شخصیت ساندور) و سرانجام بسیارى از خصایص سزان را در شخصیت اول داستان یعنى کلود لانتیه‌ى نقاش مىتوان باز شناخت .شاهکار داستان مرد جوان نقاشی است که در یک شب بارانی با دختری روبرو می شود که در باران مانده و پناهی ندارد او را به خانه می برد و صبحگاه دختر از خانه‌اش می رود در تمام این مدت کلود نقاش دختر را از یاد نمی برد و دختر هم اورا ، کلود که تمام تلاشش خلق شاهکاری در نقاشی است ، از طرفی درگیر عشق دختر جوان می شود .آنها یکدیگر را پیدا می کنند و ازدواج می کنند اما همچنان کلود تلاش می کند تا شاهکاری خلق کند و در این راه پروایی از فدا کردن فرزند و همسرش برای به دست آوردن آرمانی که معتقد است جهان را دگرگون کند ندارد؛


خرید کتاب شاهکار
جستجوی کتاب شاهکار در گودریدز

معرفی کتاب شاهکار از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شاهکار


 کتاب صدایی از دیوار
 کتاب اسب سرخ
 کتاب هیپی
 کتاب اینک خزان
 کتاب موش و گربه
 کتاب گربه ای زیر باران