کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب زیستن

کتاب زیستن

اثر یو هوآ از انتشارات نشر ثالث


 کتاب سه دختر حوا

کتاب سه دختر حوا

اثر الیف شافاک از انتشارات نشر نون


 کتاب مارتین پاز

کتاب مارتین پاز

اثر ژول ورن از انتشارات دبیر


 کتاب ما در برابر شما

کتاب ما در برابر شما

اثر فردریک بکمن از انتشارات نشر نون


 کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره

کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات اتفاق


 کتاب آدمکش ها

کتاب آدمکش ها

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات نیماژ


 کتاب اداره پست

کتاب اداره پست

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات قاصدک صبا


 کتاب هالیوود

کتاب هالیوود

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب ساندویچ ژامبون

کتاب ساندویچ ژامبون

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات نگاه


 کتاب هزار پیشه

کتاب هزار پیشه

اثر چارلز بوکفسکی از انتشارات نگاه