کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب جزیره

کتاب جزیره

اثر الیستر مک لاود از انتشارات بیدگل


 کتاب رنج دلدادگی

کتاب رنج دلدادگی

اثر تئودور فونتانه از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب تصویرها

کتاب تصویرها

اثر ژروم فراری از انتشارات نگاه


 کتاب نور شعله ور

کتاب نور شعله ور

اثر تریسی شوالیه از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب سقوط فرشتگان

کتاب سقوط فرشتگان

اثر تریسی شوالیه از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خروج

کتاب خروج

اثر علیرضا سیف الدینی از انتشارات افراز


 کتاب سال های گور

کتاب سال های گور

اثر علیرضا رحیمی نژاد از انتشارات پیدایش


 کتاب روز کاغذی فردوسی

کتاب روز کاغذی فردوسی

اثر علیرضا رحیمی موحد از انتشارات نگاه


 کتاب مرگ موش

کتاب مرگ موش

اثر علیرضا بوشش بهروز از انتشارات آگاه


 کتاب ایشیق

کتاب ایشیق

اثر علیرضا اوختای از انتشارات نگاه