کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب خیابان هزار درخت

کتاب خیابان هزار درخت

اثر نسیم خلیلی از انتشارات خزه


 کتاب باغ دختران

کتاب باغ دختران

اثر امیرحسین بخشیان از انتشارات امید صبا


 کتاب برای رفتن به آن دنیا خیلی زود است

کتاب برای رفتن به آن دنیا خیلی زود است

اثر الیزابتا پاسکا از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب سه داستان عاشقانه

کتاب سه داستان عاشقانه

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات هیرمند


 کتاب آرمینوتا

کتاب آرمینوتا

اثر دوناتلا دی پیتر آنتونیو از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب آنتون و یوناتان

کتاب آنتون و یوناتان

اثر یوستین گوردر از انتشارات هوپا


 کتاب شیفت شب

کتاب شیفت شب

اثر شایسته نظری از انتشارات یوپا


 کتاب زن

کتاب زن

اثر صاحبه پوررمضانعلی از انتشارات یوپا


 کتاب جانان

کتاب جانان

اثر دنیا منصوری از انتشارات یوپا


 کتاب سرگذشت آب و آتش

کتاب سرگذشت آب و آتش

اثر بهار برادران از انتشارات نشر پر