کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب بینوایان

کتاب بینوایان

اثر ویکتور هوگو از انتشارات سایه گستر


 کتاب Anna Karenina 2

کتاب Anna Karenina 2

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Anna Karenina 1

کتاب Anna Karenina 1

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Me Before You

کتاب Me Before You

اثر جوجو مویز از انتشارات معیار علم


 کتاب Lust for Life

کتاب Lust for Life

اثر ایروینگ استون از انتشارات معیار علم


 کتاب One Plus One

کتاب One Plus One

اثر جوجو مویز از انتشارات معیار علم


 کتاب Hippie

کتاب Hippie

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب The Hate U Give

کتاب The Hate U Give

اثر انجی توماس از انتشارات معیار علم


 کتاب Letter to a Child Never Born

کتاب Letter to a Child Never Born

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات معیار علم


 کتاب Of Mice and Men

کتاب Of Mice and Men

اثر جان اشتاین بک از انتشارات معیار علم