کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب دفتر آبی

کتاب دفتر آبی

اثر آلیس هافمن از انتشارات معیار علم


 کتاب وقتی برگشتم خانه باش

کتاب وقتی برگشتم خانه باش

اثر الچین صفرلی از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب بازگشت

کتاب بازگشت

اثر نیکلاس اسپارکس از انتشارات مون


 کتاب زیکورا

کتاب زیکورا

اثر چیماماندا انگزی آدیچی از انتشارات سیزده


 کتاب اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند

کتاب اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند

اثر رکسانا ایور از انتشارات سیب سرخ


 کتاب سر نثار

کتاب سر نثار

اثر مازیار عارفانی از انتشارات سیب سرخ


 کتاب سرخ موی گوشه نشین

کتاب سرخ موی گوشه نشین

اثر آن تایلر از انتشارات کتاب تداعی


 کتاب مصاحبه های کوتاه با مردان کریه

کتاب مصاحبه های کوتاه با مردان کریه

اثر دیوید فاستر والاس از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خاطرات خانواده

کتاب خاطرات خانواده

اثر کارولین براون از انتشارات البرز


 کتاب موصل بدون پریچهر

کتاب موصل بدون پریچهر

اثر حسین قسامی از انتشارات نشر چشمه