کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب گل سر

کتاب گل سر

اثر لیلا نوری از انتشارات نیستان


 کتاب مدادرنگی

کتاب مدادرنگی

اثر ناهید هاشمیان از انتشارات نیستان


 کتاب مرگ در آغوش واژگان

کتاب مرگ در آغوش واژگان

اثر پیتر استرهازی از انتشارات خوب


 کتاب آوارگان

کتاب آوارگان

اثر امین معلوف از انتشارات روزآمد


 کتاب وقتی عدالت خواب است

کتاب وقتی عدالت خواب است

اثر استیسی آبرامز از انتشارات شبگیر


 کتاب کاملا غریبه

کتاب کاملا غریبه

اثر دانیل استیل از انتشارات شبگیر


 کتاب جزیره

کتاب جزیره

اثر ویکتوریا هیسلوپ از انتشارات شبگیر


 کتاب با مرگ من زندگی کن

کتاب با مرگ من زندگی کن

اثر میشل رستن از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب دیزی میلر

کتاب دیزی میلر

اثر هنری جیمز از انتشارات برج


 کتاب اینجا دریا ندارد

کتاب اینجا دریا ندارد

اثر بیتا فلاحی از انتشارات پرسمان