کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب بابا همین جاست

کتاب بابا همین جاست

اثر مهشید راقمی از انتشارات پرتقال


 کتاب اسب در پارکینگ

کتاب اسب در پارکینگ

اثر محمد زرین از انتشارات آگاه


 کتاب سفر به انتهای دنیا

کتاب سفر به انتهای دنیا

اثر هنینگ مانکل از انتشارات هرمس


 کتاب رقص با سگ سفید

کتاب رقص با سگ سفید

اثر تری کی از انتشارات مون


 کتاب گردبادهای مغز من

کتاب گردبادهای مغز من

اثر کت پاتریک از انتشارات پرتقال


 کتاب داوودی سفید

کتاب داوودی سفید

اثر مری لین برشت از انتشارات دانش آفرین


 کتاب جدامانده

کتاب جدامانده

اثر ارنستو سیسنروس از انتشارات پرتقال


 کتاب مهبوط

کتاب مهبوط

اثر مرتضی فخری از انتشارات افراز


 کتاب دفتر آبی

کتاب دفتر آبی

اثر آلیس هافمن از انتشارات معیار علم


 کتاب به خاطر آنیا

کتاب به خاطر آنیا

اثر مارگارت پیترسون هدیکس از انتشارات پرتقال