خرید کتاب یک روز مانده به عید پاک
جستجوی کتاب یک روز مانده به عید پاک در گودریدز

معرفی کتاب یک روز مانده به عید پاک از نگاه کاربران
زویا پیرزاد در این مجموعه، برخلاف مجموعه‌داستان اول خود، متن‌هایی طولانی و خاطره‌وار و خسته‌کننده تولید کرده است. داستان‌ها که هرکدام بیشتر از سی‌صفحه حجم دارند مقدمه‌های بسیار طولانی دارند و عمدتاً از صفحۀ بیستم تازه ماجرای اصلی شروع می‌شود. موضوع داستان‌ها، زندگی و رسوم ارمنی‌های ساکن ایران است. راوی در هر سه داستان ثابت است و طی داستان‌ها بزرگ می‌شود. در داستان اول پسرکی دوازده ساله است؛ در داستان دوم مردی چهل ساله و در داستان سوم مردی پابه‌سن‌گذاشته که همسرش فوت کرده است و تنها زندگی می‌کند.
ساختار داستان‌ها به‌صورت خاطره‌های پراکنده و تکه‌پاره است که در کنار هم قرار گرفته و یک داستان را ساخته است. انگار نویسنده که خود ارمنی است نشسته باشد و هرچه خاطره از دورانی خاص در ذهن داشته باشد ریخته باشد در ذهن راوی؛ بدون اینکه هیچ گزینش ساختارمندی بین آنها انجام دهد یا نگران اطناب داستانها باشد.
تنها نکتۀ مثبت کار پیرزاد از نظر من، نثر بسیار روان و روایت ساده و بی‌پیرایه است که هماهنگ با روزمرگی‌های زندگی معاصر است که در زمان خود، بین بازی‌های کلامی و پیچیدگی‌های روایی نویسندگان هم‌عصرش، می‌توان گفت نفسی تازه به داستان‌کوتاه دمید.

مشاهده لینک اصلی
من زویا پیرزاد را با @چراغها را من خاموش می کنم@ شناختم – که هنوز بهترین اثری است که از او خوانده ام – و @یک روز مانده به عید پاک@ برای من خاطرۀ آن کتاب را تداعی می کرد. در این کتاب پیرزاد سه داستان از یک راوی در سه نسل متفاوت از زندگی اش نقل کرده. با این که داستان ها را می توان مستقل از هم خواند اما ارتباط زیبایی که او بین این سه داستان ایجاد کرده از تکنیک های خوب این کتاب است. پیرزاد راوی اول شخص مرد را برای داستان گویی اش انتخاب کرده که به نظر به جز داستان اول – که رفتار راوی در دوازده سالگی خیلی پسرانه نبود – از عهدۀ آن به خوبی برآمده. داستان ها زندگی یک خانوادۀ ارمنی در ایران را به تصویر می کشند و موضوع خلاف عرف ازدواج با غیر ارمنی و در حالتی کلی تر اعتراض به سلطۀ سنت در آنها تکرار می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک روز مانده به عید پاک


 کتاب آن شرلی در خانه ی سبز
 کتاب بلم سنگی
 کتاب آدام هابربرگ
 کتاب روزالده
 کتاب پایان رابطه
 کتاب تیمبوکتو