کتاب کفش های ایتالیایی

اثر هنینگ مانکل از انتشارات آگه - مترجم: امیر یداله پور-داستان درام

شرمنده شدم. هميشه در چيزهای ديگران كاوش می‌كردم حتی بلد بودم با بخار پاكت‌نامه را باز كنم و بعد دوباره بچسبانم‌اش. مادر مجموعه‌ای نامه داشت، مربوط به دوران جوانی‌اش، كه در آن‌ها خطاب به دوستی همه‌ی رازهايش را گفته بود. كمی پيش از مرگ‌اش روبانی دور آن پيچيد و ازمان خواست آن‌ها را بسوزانيم. اين كار را كردم - اما اول خواندم‌شان. دفتر خاطرات دوست دخترهايم را می‌خواندم و به كمدهايشان هجوم می‌بردم؛ بلد بودم چه‌طور ميزهای پزشكان همكارم را وارسی كنم. و حتی بيمارهايی بودند كه محتويات كيف‌شان را به‌‌دقت بررسی می‌كردم. هيچ‌وقت پولی ندزديدم. به دنبال چيز ديگری بودم. راز. ضعف آدم‌ها. و چيزهايی كه هيچ‌كس به جز من... ؛


خرید کتاب کفش های ایتالیایی
جستجوی کتاب کفش های ایتالیایی در گودریدز

معرفی کتاب کفش های ایتالیایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کفش های ایتالیایی


 کتاب انتخابات الویرا
 کتاب بالزاک و خیاط کوچولوی چینی
 کتاب امیدهای جاودان بهاری
 کتاب یادداشت های یک پزشک جوان
 کتاب کشتی نو عروسان
 کتاب سامسای عاشق