کتاب کشش ها

اثر دیدیه ون کولارت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-داستان درام

دانشجوی دختری موضوع پایان‌نامه‌اش را به نویسنده‌ای اختصاص می‌دهد و با جذب او و وادار کردنش به نوشتن، آرامش زندگی‌اش را به‌هم می‌ریزد؛ نقاشی اقرار می‌کند چند دختر جوان شیفته‌ی نقاشی‌هایش شده‌اند و او با قلم‌مویش، از فاصله‌ی دور، آن‌ها را به قتل رسانده است؛ خانه‌ی متروک و فریبنده‌ای مردها را سمت خود می‌کشد و تا حد جنون افسون‌شان می‌کند...
آیا باید مقابل کشش مقاومت کرد؟ آیا دلیل تسلیم شدن، فرار از خود است یا پیدا کردن دوباره‌ی خود؟ در این کتاب، ماجرای سه هوس مرگ‌بار با رازی به‌هم پیوند خورده‌اند و استعداد یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان فرانسه را به اوج خود رسانده‌اند.


خرید کتاب کشش ها
جستجوی کتاب کشش ها در گودریدز

معرفی کتاب کشش ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کشش ها


 کتاب سه روایت از یهودا
 کتاب درخت زیبای من
 کتاب بریت ماری اینجا بود
 کتاب هیچ وقت خانواده ای داشته ای؟
 کتاب فقط پتی
 کتاب سال ها