کتاب چیز ها

اثر ژرژ پرک از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: احمد سمیعی-داستان درام

چیزها در باب تمدنی است که در آن «چیزها» غایت آمال هر کسی است؛ تمدن حریص در «مصرف». در این کتاب مدعاهای حقیرانه، فریب‌های هستی، سرخوردگی‌ها، سعادت‌های کم‌مایه و در نهایت تصویری که زوج‌ها از خوشبختی دارند و دلایلی که باعث می‌شود تا آخر هم به این سعادت دست نیابند بیان شده است.


خرید کتاب چیز ها
جستجوی کتاب چیز ها در گودریدز

معرفی کتاب چیز ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چیز ها


 کتاب کانادا
 کتاب داستان خیاط
 کتاب سقوط شادی بخش
 کتاب جوجو رو نیگا
 کتاب الفبای خانواده
 کتاب مرگ مورگان