زن و شوهری مهاجر در قطار رهسپار سفری دراز هستند. زن در انزوای خودخواسته، با گذر از ایستگاه شهرها و مراحل عمر ، روابط خویش را با شوهر و دختر، با خانواده و دوستانش در خاطره مرور می کند و به بازشناسی تازه ای از روح عاشق و صبور خود می رسد.
باز اندیشی روانشناسانه ی ِآوارگی و نیاز به پیوندیابی با ریشه ها ، اسطوره ی عشق و وطن ، محور اصلی این رمان است.


خرید کتاب چه کسی باور می کند
جستجوی کتاب چه کسی باور می کند در گودریدز

معرفی کتاب چه کسی باور می کند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چه کسی باور می کند


 کتاب دیروز و امروز
 کتاب مشتی غبار
 کتاب من و استادم
 کتاب دم را دریاب
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب سونات کرویستر