کتاب پس پرده

اثر آنا گاوالدا از انتشارات چترنگ - مترجم: عاطفه حبیبی-داستان درام

آنا گاوالدا هجده سال پس از چاپ اولين مجموعه داستانش، دوست داشتم كسی جايی منتظرم باشد، بار ديگر با اين كتاب به دنيای داستان كوتاه قدم گذاشته است. گاوالدا اجازه می‌دهد كه شخصيت‌های داستان‌ها به جای او روی صحنه نقش بازی كنند و همين است كه آثار او را جذاب می‌كند. اين صداها كه انگار با هم ترانه‌ای را می‌خوانند چه می‌گويند؟ از تنهايی آدم‌ها و درد از دست دادن حرف می‌زنند. از اعجاز آشنايی‌ها و نيروی عشق می‌گويند. عنوان كتاب نيز اشاره‌ای است به لحظه‌ای كه پرده از شخصيت‌های داستان كنار می‌رود و بايد بدانند چه به دست آورده‌اند و چه از دست داده‌اند.


خرید کتاب پس پرده
جستجوی کتاب پس پرده در گودریدز

معرفی کتاب پس پرده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پس پرده


 کتاب پول و زندگی
 کتاب ۳۵ کیلو امیدواری
 کتاب من غیرقانونی
 کتاب زیر پوست زندگی
 کتاب خلوت
 کتاب هیچ یک از آنها باز نمی گردد