کتاب مفیستو برای همیشه

اثر تام لانوی از انتشارات بیدگل - مترجم: محمدرضا خاکی-داستان درام

نمایشنامۀ مفیستو برای همیشه براساس رمان مشهور مفیستو، اثر کلاوس مان، شکل گرفته است. رمان مذکوربا الهام از زندگی واقعی یک بازیگر تئاتر به نام گوستاو گروندگن که در دورۀ آلمان نازی زندگی می کرده نوشته شده است. برای گروندگن بازی کردن در تآتر چیزی معادل زیستن و امری ناگذیربود؛ اما از آنجا که او در زمان نازی ها می زیستناچار به پرداخت تاوانی سنگین شد. وقتی که برای نخستین بار، در سال 2007، نمایش مفیستو برای همیشه در فستیوال بین المللی تآتر آوینیون به اجرا درآمد، با استقبال فرآوان تماشاگران رو به رو شد و بساری از تآترشناسان، منتقدین و تماشاگران حرفه ای تآتر از آن به عنوان به عنوان یک شاهکار نمایشی یاد کردند. مفیستو برای همیشه ضمن بررسی دشواری های واقعی کاریک گروه تآتری در زمان به قدرت رسیدن هیتلر و دارو دسته اش در آلمان نازی، به طرح پرسش هایی اساسی می پردازد: نسبت هنرمند با قدرت سیاسی و رابطۀ این قدرت با هنرمندان تآتر؟ نقش التزام و تعهد هنرمندان در ارتباط با تحولات سیاسی اجتماعی؟


خرید کتاب مفیستو برای همیشه
جستجوی کتاب مفیستو برای همیشه در گودریدز

معرفی کتاب مفیستو برای همیشه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مفیستو برای همیشه


 کتاب بابیت
 کتاب من پیش از تو
 کتاب حضرت والا
 کتاب گریز دلپذیر
 کتاب تحقیر و توهین شده ها
 کتاب گذری به هند