کتاب عاشق آتش فشان

اثر سوزان سونتاگ از انتشارات نگاه - مترجم: فرزانه قوجلو-داستان درام

اينجا بازار كهنه‌فروش‌هاست. ورود مجانی است. ورود برای همه آزاد است. جماعتی شلخته. ناقلاها خوش می‌گذرانند. چرا داخل می‌شوی؟ توقع داری چه ببينی؟ من تماشا می‌كنم. چهار چشمی می‌پايم كه چه اتفاقی در دنيا می‌افتد... ؛


خرید کتاب عاشق آتش فشان
جستجوی کتاب عاشق آتش فشان در گودریدز

معرفی کتاب عاشق آتش فشان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عاشق آتش فشان


 کتاب مرحوم ماتیا پاسکال
 کتاب شبگرد
 کتاب مادام بواری
 کتاب حفره ای تا آمریکا
 کتاب در اولین نگاه
 کتاب خیابان نیوگراب