کتاب شبح اپرای پاریس

اثر سوزان کی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ملیحه محمدی-داستان درام

شبحی که در این کتاب نشان داده می‌شود شامل تمام برداشت‌های گوناگون از این شخصیت در دو قرن اخیر است و بدیهی ست که مدیون آفریننده‌ی نخستین آن «مالرو» است. البته دگرگونی و تغییر شکل تا آنجا که با طراحی تخیل من هماهنگ باشد ناگزیر بود. شخصیت افسانه ای دارای جذابیتی محسور کننده است که زمان نمی شناسد و من تردید ندارم که فرآیند برداشت‌های نو از آن در قرن‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت؛
(سوزان کی، نویسنده کتاب)


خرید کتاب شبح اپرای پاریس
جستجوی کتاب شبح اپرای پاریس در گودریدز

معرفی کتاب شبح اپرای پاریس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شبح اپرای پاریس


 کتاب شوری در سر
 کتاب ادیپ در جاده
 کتاب تماس سرد
 کتاب بخت پریشان
 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند