کتاب ساحره پورتوبلو

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مسیحا برزگر-داستان درام

How do we find the courage to always be true to ourselves—even if we are unsure of who we are? That is the central question of international bestselling author Paulo Coelho’s profound new work, The Witch of Portobello. It is the story of a mysterious woman named Athena, told by the many who knew her well—or hardly at all. The novel unravels Athenas mysterious beginnings, via an orphanage in Romania, to a childhood in Beirut. When war breaks out, her adoptive family move with her to London, where a dramatic turn of events occurs... Like The Alchemist, The Witch of Portobello is the kind of story that will transform the way readers think about love, passion, joy, and sacrifice.


خرید کتاب ساحره پورتوبلو
جستجوی کتاب ساحره پورتوبلو در گودریدز

معرفی کتاب ساحره پورتوبلو از نگاه کاربران
همه به دنبال استادي عالياند، اما استادها هم انسانند، هرچند
آموزههايشان الهي باشد. خيلي طول ميكشد تا مردم اين را
بفهمند. نبايد استاد را با درس، مراسم را با وجد و ناقل نماد را با
خود نماد اشتباه گرفت. سنت يعني تماس با نيروهاي زندگي، نه
تماس با كساني كه اين پيام را منتقل ميكنند. اما ما ضعيفيم: از مادر
ميخواهيم راهنماهايي برايمان بفرستد، اما او فقط نشانههاي راهي را
كه بايد بپيماييم، نشانمان مي‌‌دهد.
واي بر آنان كه به جاي شوق آزادي، در جستجوي چوپانند! مالقات
با انرژي برتر در دسترس همه هست، اما از دسترس كساني كه مسئوليت
خود را بر دوش ديگران مياندازند، دور ميشود. مهلت ما بر روي
زمين مقدس است و بايد هر لحظه را جشن بگيريم.
ً اهميت اين موضوع را كامال از ياد بردهاند: حتا تعطيالت مذهبي
فرصتي شد براي رفتن به دريا و پارك و اسكي. ديگر كسي مراسمي
به جا نميآورد. ديگر كسي نميتواند اعمال روزمره و عادي را به
تجليات مقدس مبدل كند. موقع آشپزي گله ميكنيم كه وقت تلف
كردن است، اما ميتوانيم عشق را وارد غذايي كنيم كه ميپزيم. كار
ميكنيم و گمان ميكنيم كار نفرين الهي است، اما بايد از مهارتهايمان
استفاده كنيم و لذت ببريم و انرژي مادر را پخش كنيم.
آ

مشاهده لینک اصلی
یک کتاب دیگه از پائولو کوئلیو و انتشارات کاروانِ عزیز. این کتاب هم به سبک بقیه آثار کوئلیو بود.

-پیش رویم دو راه بود، راه کمتر پیموده را برگزیدم، و تمام فرق ماجرا در همین بود
-تنهایی، وقی سعی می کنیم با آن درگیر شویم، خیلی از ما قوی تر است، اما وقتی نادیده اش بگیریم، ضعیف می شود
-هرگاه خودمان را با شعف تسلیم هر حرکتی کنیم، مغز قدرت مهارش را از دست می دهد و قلب اختیار جسم را در دست می گیرد
-اگر موفق نشوند، آن ها را نالایق می خوانند. اگر موفق شوند، مجبورند همیشه در حال رشد بمانند!
-تنها دلیل وجود موسیقی، وجود مکث و سکوت است. تنها دلیل وجود جملات، فواصل سفید بین آن هاست
-عشق را می سازند و همین طوری کشفش نمی کنند
-در تاریکی می توانیم هر چیزی را فرافکنی کنیم و معمولا اشباح درونی مان را تجسم می بخشیم
سرنوشت در برابر کسانی که می خواهند در جهانی سپری شده زندگی کنند، بی رحم است
-کسی که تصمیم بگیرد جلوی تغییرات را بگیرد غبار خواهد شد
-هر مسیری یگانه است و هر سرنوشتی، شخصی است
-انسان ها گمان می کنند سرنوشتشان بالای ابرها تعیین می شود. این پایین، تماسی جادویی با واقعیت جادویی داریم، آزادی انتخاب داریم که قدم هایمان کدام طرف برود. چرا مردم ترجیح می دهند آنچه را مرئی است، آن تجلی واقعی معجزه را فراموش کنند

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ساحره پورتوبلو


 کتاب کلود ولگرد
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 کتاب بیچارگان
 کتاب گردهمایی
 کتاب بچه ها در جشن تولد
 کتاب حکایت های محله ما