کتاب تازه کارها

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: خجسته کیهان-داستان درام

سران (1959) اولین اثر منتشر شده ماریو وارگاس لووسا بود و با اولین شناخت ادبی او، جایزه آئول لئوپولدو به دست آورد. بر طبق نظر نویسنده، "اربابها یک میکرو کلاسیک کوچک از آنچه که بقیه کتابهای من تبدیل می شوند،" است. وقتی نوشت: The Cubs (1967) نویسنده پرو در حال حاضر ماریو وارگاس لواسا میگوید: "از تمام آثاری که نوشتهام، شما که دارای تفاسیر متنوع تر است. "[از پشت سر هم] از شخصیت های اصلی نوجوانان این دو متن، نشان دهنده ی استبداد و خشونت است که جامعه را علامت گذاری می کند و انتظارات ساکنان آن را نابود می کند.


خرید کتاب تازه کارها
جستجوی کتاب تازه کارها در گودریدز

معرفی کتاب تازه کارها از نگاه کاربران
من فقط \"لوس یاهو\" را خواندم، مجموعه ای از چند داستان کوتاه که ورگاس لووسا نوشت. سطح داستان ها بسیار زیاد است، اما برای پایان دادن تا حدودی غریب \"برادر کوچک\" و داستان کوتاه \"مادربزرگ\" که به چالش کشیدن از درک معنای آن چسبیده می شود، چهار ستاره داده ام. من یک بررسی بهتر خواهم نوشت ...

مشاهده لینک اصلی
من همیشه مضطرب بودم که یک کتاب ماریو وارگاس للاست را بخوانم. وقتی متوجه شدم که © مجموعه ای از داستان های من © @ نتایج: از شماره © بهترین راه نمیفهمد به شروع به می دانم نثر نویسنده است که از طریق داستان های خود را @ من اشتباه در انتخاب این نویسنده بود، او به من با انتظارات بالا بدون چپ سال آینده شک دارم رمان های شما را می خوانم

مشاهده لینک اصلی
توله سگ قطعا یکی از متون مورد علاقه من از آنچه تا کنون از V.L. خوانده ام سرگرم کننده، خودبخود، و دراماتیک بدون تمایل به بودن ... زندگی هر یک از ما را می توان به این شیوه توصیف کرد.

مشاهده لینک اصلی
در این کتاب، \"وارگاس لووسا\" مجموعه ای از داستان های ناامید را ارائه می دهد، داستان هایی که در آن نویسنده تصویر واقعی واقعیت خام را نشان می دهد، که در آن تنها یکی از داستان هاست، شخصیت اصلی موفق می شود آنچه را که می تواند \"فاعل\" خوشحالم

مشاهده لینک اصلی
پوشش که دوست ندارید

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تازه کارها


 کتاب ینگه دنیا 1919
 کتاب بانوی پیشگو
 کتاب من غیرقانونی
 کتاب زیر کوه آتشفشان
 کتاب تراژدی آمریکایی
 کتاب زن غیرضروری