کتاب بنانا براوا

اثر خوزه مارودو واسکونسلوس از انتشارات دوستان - مترجم: قاسم صنعوی-داستان درام

از تمام کسانی که نوشته‌ام را می‌خوانند، به سبب خشونت بیان شخصیت‌هایم، عذر می‌خواهم. این زبان غالبا تند و وحشیانه، تقلیدی از عین است. تعدیل آن، نرم کردن آن، به یاری حسن کلام‌ها با پیچ و خم‌ها، حکم خیانت به واقعیت را می‌یافت. آنچه می‌نویسم ناشی از من نیست، بلکه از زندگی مایه می‌گیرد؛


خرید کتاب بنانا براوا
جستجوی کتاب بنانا براوا در گودریدز

معرفی کتاب بنانا براوا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بنانا براوا


 کتاب قول مادر
 کتاب رادیو سکوت
 کتاب دختری که پادشاه سوئد را نجات داد
 کتاب آتش بازی
 کتاب گنجینه کیهانی
 کتاب همه جا آتش های خرد