کتاب ادام بید

اثر جورج الیوت از انتشارات نشر نی - مترجم: رضا رضایی-داستان درام

در سلسله‌ی رمان‌نویسان بزرگ انگلیسی در قرن نوزدهم، که از جین آستین و خواهران برونته آغاز می‌شود و به چارلز دیکنز و تاماس هاردی می‌رسد، جورج الیوت به‌سبب مهارت و ژرف‌بینی‌اش در توصیف انگیزه‌ها مقام منحصربه‌فردی دارد، به‌طوری که بسیاری از نقادان مدرن او را بزرگ‌ترین رمان‌نویس انگلیسی قرن نوزدهم می‌دانند.
ادام بید رمانی است درباره‌ی آدم‌های معمولی که زندگی ساده‌ای دارند و روابط آن‌ها نیز در محیط کوچک‌شان ساده می‌نماید، اما آیا این نظم عادی ادامه می‌یابد؟ تقدیر چه‌ها در آستین دارد؟ ضربه‌ی سرنوشت چه‌گونه فرود می‌آید؟


خرید کتاب ادام بید
جستجوی کتاب ادام بید در گودریدز

معرفی کتاب ادام بید از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادام بید


 کتاب زن های عاشق
 کتاب حکایت های محله ما
 کتاب مرگ به سراغ اسقف اعظم می آید
 کتاب صندلی راننده
 کتاب انفجار بزرگ
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته