کتاب آن ور آب

اثر فریده چیچک اوغلو از انتشارات کلاغ - مترجم: فرهاد سخا-داستان درام

«آن‌ور آب» قصه‌ی عبور از مرز به امید رسیدن به آزادی است، قصه‌ی مردمان محزون اما امید رسیدن به آزادی است، قصه‌ی مردمان محزون اما امیدوار، قصه‌ی جدایی از سرزمین مادری و جای گذاشتن خاطرات شیرین کودکی در آن‌ور آب‌هاست... فریده چیچک اوغلو بار دیگر با قلم توانمندش ما را به سفری طولانی در دنیای عمیق احساسات بشری می‌برد. سفری که از دوران تاریک مبادله‌ی ۱۹۲۴ بین ترکیه و یونان آغاز شده و به سال‌های سیاه، کودتای نظامی ۱۹۷۴-۱۹۶۷ یونان و کودتای نظامی آمریکایی در ترکیه‌ی ۱۹۸۳-۱۹۸۰ ختم می‌شود. سفری در زمان که در آرزوی یک سفر مکانی و عبور از مرز و رسیدن به آن‌ور آب‌ها متبلور می‌گردد.
«آن‌ور آب» داستانی محزون اما پر از امید و آرزوست... .


خرید کتاب آن ور آب
جستجوی کتاب آن ور آب در گودریدز

معرفی کتاب آن ور آب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ور آب


 کتاب دنیای کوچک
 کتاب پیش از آنکه بگذارم بروی
 کتاب آن ور آب
 کتاب عطر خوش مرگ
 کتاب فانوس دریایی
 کتاب تعمیر زنده ها